• Нээлт хийсэн:
  • Найруулагч:
  • Үнэлгээ:
  • Жүжигчид:

Murder on the Orient Express (2017) HD | Монгол хэлээр

February 11, 2018 5:48 am

     

Хэдийнээ хөдөлсөн галт тэргэнд аллага гарна. Галт тэргээр зорьсон газраа хүрэхээр аялж явсан бүхний танил мөрдөгч Херкуле Пойрот хэргийг мөрдөх шаардлагатай болох бөгөөд галт тэргэнд явж буй бүх зорчигчид одоо сэжигтэн. Хэн яагаад аллага үйлдэв? Галт тэрэг ямар нууцтай байсан бэ?

СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ